कार्यक्रम तालिका

सबै

SUBHARAMBA 04:55 am - 05:00 am
BHAKTI SUDHA 05:00 am - 05:30 am
TANAHUN KHABAR 05:30 am - 06:00 am
KAYA KAIRAN 06:00 am - 06:30 am
NEPAL BANI 06:30 am - 07:00 am
TANAHUN SEROFERO 07:00 am - 07:15 am
BBC NEPALI SEWA 07:15 am - 07:30 am
NATIONAL SONGS 07:30 am - 08:00 am
RASHIFAL 08:00 am - 08:05 am
HAMRO BHAKA 08:00 am - 09:00 am
NEPAL KHABAR 09:00 am - 09:15 am
EXTRA ZONE 09:15 am - 10:00 am
TANAHUN KHABAR 10:00 am - 10:15 am
EXTRA ZONE 10:15 am - 11:00 am
FILMY KHABAR 11:00 am - 12:00 pm
NEPAL KHABAR 12:00 pm - 12:15 pm
SMS CLICK 12:15 pm - 1:30 pm
INDRENI 1:30 pm - 2:00 pm
TANAHUN KHABAR 2:00 pm - 2:15 pm
INDRENI 2:15 pm - 3:00 pm
HELLO BOLLEYWOOD 3:15 pm - 4:00 pm
BHANJYANG CHOUTARI 4:00 pm - 5:00 pm
TANAHUN SEROFERO 5:00 pm - 5:15 pm
NEPALI SONGS 5:15 pm - 5:30 pm
SAMAYA SANDHARBHA 5:30 pm - 6:00 pm
NEPAL KHABAR 6:00 pm - 6:15 pm
SANGIT SAGAR 6:15 pm - 7:00 pm
TANAHUN KHABAR 7:00 pm - 7:30 pm
SAJHA KHABAR 7:30 pm - 8:00 pm
NEPAL DARPAN 8:00 pm - 8:30 pm
NEPALI SONGS 8:30 pm - 8:45 pm
BBC NEPALI SEWA 8:45 pm - 9:45 pm
TANAHUN SEROFERO 10:00 pm - 10:15 pm
RADIO CLOSING 10:15 pm - 10:20 pm
SUBHARAMBA 04:55 am - 05:00 am
BHAKTI SUDHA 05:00 am - 05:30 am
TANAHUN KHABAR 05:30 am - 06:00 am
KAYA KAIRAN 06:00 am - 06:30 am
NEPAL BANI 06:30 am - 07:00 am
TANAHUN SEROFERO 07:00 am - 07:15 am
BBC NEPALI SEWA 07:15 am - 07:30 am
NATIONAL SONGS 07:30 am - 08:00 am
RASHIFAL 08:00 am - 08:05 am
HAMRO BHAKA 08:05 am - 09:00 am
NEPAL KHABAR 09:00 am - 09:15 am
EXTRA ZONE 09:15 am - 10:00 am
TANAHUN KHABAR 10:00 am - 10:15 am
EXTRA ZONE 10:15 am - 11:00 am
FILMY KHABAR 11:00 am - 12:00 pm
NEPAL KHABAR 12:00 pm - 12:15 pm
SMS CLICK 12:15 pm - 1:30 pm
INDRENI 1:30 pm - 2:00 pm
TANAHUN KHABAR 2:00 pm - 2:15 pm
INDRENI 2:15 pm - 3:00 pm
NEPAL KHABAR 3:00 pm - 3:15 pm
HELLO BOLLEYWOOD 3:15 pm - 4:00 pm
BHANJYANG CHOUTARI 4:00 pm - 5:00 pm
TANAHUN SEROFERO 5:00 pm - 5:15 pm
NEPALI SONGS 5:15 pm - 5:30 pm
SAMAYA SANDHARBHA 5:30 pm - 6:00 pm
NEPAL KHABAR 6:00 pm - 6:15 pm
SANGIT SAGAR 6:15 pm - 7:00 pm
TANAHUN KHABAR 7:00 pm - 7:30 pm
SAJHA KHABAR 7:30 pm - 8:00 pm
NEPAL DARPAN 8:00 pm - 8:30 pm
NEPALI SONGS 8:30 pm - 8:45 pm
BBC NEPALI SEWA 8:45 pm - 9:15 pm
NEPALI SONGS 9:15 pm - 10:00 pm
TANAHUN SEROFERO 10:00 pm - 10:15 pm
RADIO CLOSING 10:15 pm - 10:20 pm
SUBHARAMBA 04:55 am - 05:00 am
BHAKTI SUDHA 05:00 am - 05:30 am
TANAHUN KHABAR 05:30 am - 06:00 am
KAYA KAIRAN 06:00 am - 06:30 am
NEPAL BANI 06:30 am - 07:00 am
TANAHUN SEROFERO 07:00 am - 07:15 am
BBC NEPALI SEWA 07:15 am - 07:30 am
NATIONAL SONGS 07:30 am - 08:00 am
RASHIFAL 08:00 am - 08:05 am
HAMRO BHAKA 08:05 am - 09:00 am
NEPAL KHABAR 09:00 am - 09:15 am
EXTRA ZONE 09:15 am - 10:00 am
TANAHUN KHABAR 10:00 am - 10:15 am
EXTRA ZONE 10:15 am - 11:00 am
FILMY KHABAR 11:00 am - 12:00 pm
NEPAL KHABAR 12:00 pm - 12:15 pm
SMS CLICK 12:15 pm - 1:30 pm
INDRENI 1:30 pm - 2:00 pm
TANAHUN KHABAR 2:00 pm - 3:15 pm
INDRENI 2:15 pm - 3:00 pm
NEPAL KHABAR 3:00 pm - 3:15 pm
HELLO BOLLEYWOOD 3:15 pm - 4:00 pm
BHANJYANG CHOUTARI 4:00 pm - 5:00 pm
TANAHUN SEROFERO 5:00 pm - 5:15 pm
NEPALI SONGS 5:15 pm - 5:30 pm
SAMAYA SANDHARBHA 5:30 pm - 6:00 pm
NEPAL KHABAR 6:00 pm - 6:15 pm
SANGIT SAGAR 6:15 pm - 7:00 pm
TANAHUN KHABAR 7:00 pm - 7:30 pm
SAJHA KHABAR 7:30 pm - 8:00 pm
NEPAL DARPAN 8:00 pm - 8:30 pm
NEPALI SONGS 8:30 pm - 8:45 pm
BBC NEPALI SEWA 8:45 pm - 9:15 pm
SHRUTI SAMBEG UNN 9:15 pm - 10:00 pm
TANAHUN SEROFERO 10:00 pm - 10:15 pm
RADIO CLOSING 10:15 pm - 10:20 pm
SUBHARAMBA 04:55 am - 05:00 am
BHAKTI SUDHA 05:00 am - 05:30 am
TANAHUN KHABAR 05:30 am - 06:00 am
KAYA KAIRAN 06:00 am - 06:30 am
NEPAL BANI 06:30 am - 07:00 am
TANAHUN SEROFERO 07:00 am - 07:15 am
BBC NEPALI SEWA 07:15 am - 07:30 am
NATIONAL SONGS 07:30 am - 08:00 am
RASHIFAL 08:00 am - 08:05 am
HAMRO BHAKA 08:05 am - 09:00 am
NEPAL KHABAR 09:00 am - 09:15 am
EXTRA ZONE 09:15 am - 10:00 am
TANAHUN KHABAR 10:00 am - 10:15 am
EXTRA ZONE 10:15 am - 11:00 am
FILMY KHABAR 11:00 am - 12:00 pm
NEPAL KHABAR 12:00 pm - 12:15 pm
SMS CLICK 12:15 pm - 1:30 pm
INDRENI 1:30 pm - 2:00 pm
TANAHUN KHABAR 2:00 pm - 2:15 pm
INDRENI 2:15 pm - 3:00 pm
NEPAL KHABAR 3:00 pm - 3:15 pm
HELLO BOLLEYWOOD 3:15 pm - 4:00 pm
BHANJYANG CHOUTARI 4:00 pm - 5:00 pm
TANAHUN SEROFERO 5:00 pm - 5:15 pm
SAMAYA SANDHARBHA 5:30 pm - 6:00 pm
NEPAL KHABAR 6:00 pm - 6:15 pm
SANGIT SAGAR 6:15 pm - 7:00 pm
TANAHUN KHABAR 7:00 pm - 7:30 pm
SAJHA KHABAR 7:30 pm - 8:00 pm
NEPAL DARPAN 8:00 pm - 8:30 pm
NEPALI SONGS 8:30 pm - 8:45 pm
BBC NEPALI SEWA 8:45 pm - 9:15 pm
NEPALI SONGS 9:15 pm - 10:00 pm
TANAHUN SEROFERO 10:00 pm - 10:15 pm
RADIO CLOSING 10:15 pm - 10:20 pm
SUBHARAMBA 04:55 am - 05:00 am
BHAKTI SUDHA 05:00 am - 05:30 am
TANAHUN KHABAR 05:30 am - 06:00 am
KAYA KAIRAN 06:00 am - 06:30 am
NEPAL BANI 06:30 am - 07:00 am
TANAHUN SEROFERO 07:00 am - 07:15 am
BBC NEPALI SEWA 07:15 am - 07:30 am
TANAHUN SAMBAD 07:30 am - 08:00 am
RASHIFAL 08:00 am - 08:05 am
HAMRO BHAKA 08:05 am - 09:00 am
NEPAL KHABAR 09:00 am - 09:15 am
EXTRA ZONE 09:15 am - 10:00 am
TANAHUN KHABAR 10:00 am - 10:15 am
EXTRA ZONE 10:15 am - 11:00 am
FILMY KHABAR 11:00 am - 12:00 pm
NEPAL KHABAR 12:00 pm - 12:15 pm
SMS CLICK 12:15 pm - 1:30 pm
INDRENI 1:30 pm - 2:00 pm
TANAHUN KHABAR 2:00 pm - 2:15 pm
INDRENI 2:15 pm - 3:00 pm
NEPAL KHABAR 3:00 pm - 3:15 pm
HELLO BOLLEYWOOD 3:15 pm - 4:00 pm
BHANJYANG CHOUTARI 4:00 pm - 5:00 pm
TANAHUN SEROFERO 5:00 pm - 5:15 pm
SAMAYA SANDHARBHA 5:30 pm - 6:00 pm
NEPAL KHABAR 6:00 pm - 6:15 pm
SANGIT SAGAR 6:15 pm - 7:00 pm
TANAHUN KHABAR 7:00 pm - 7:30 pm
SAJHA KHABAR 7:30 pm - 8:00 pm
NEPAL DARPAN 8:00 pm - 8:30 pm
NEPALI SONGS 8:30 pm - 8:45 pm
BBC NEPALI SEWA 8:45 pm - 9:15 pm
NEPALI SONGS 9:15 pm - 10:00 pm
TANAHUN SEROFERO 10:00 pm - 10:15 pm
RADIO CLOSING 10:15 pm - 10:20 pm
INDRENI 01:30 am - 02:00 am
TANAHUN KHABAR 02:00 am - 02:15 am
INDRENI 02:15 am - 03:00 am
SUBHARAMBA 04:55 am - 05:00 am
BHAKTI SUDHA 05:00 am - 05:30 am
TANAHUN KHABAR 05:30 am - 06:00 am
KAYA KAIRAN 06:00 am - 06:30 am
NEPAL BANI 06:30 am - 07:00 am
TANAHUN SEROFERO 07:00 am - 07:15 am
BBC NEPALI SEWA 07:15 am - 07:30 am
TANAHUN SAMBAD 07:30 am - 08:00 am
RASHIFAL 08:00 am - 08:05 am
HAMRO BHAKA 08:05 am - 09:00 am
NEPAL KHABAR 09:00 am - 09:15 am
EXTRA ZONE 09:15 am - 10:00 am
TANAHUN KHABAR 10:00 am - 10:15 am
EXTRA ZONE 10:15 am - 11:00 am
FILMY KHABAR 11:00 am - 12:00 pm
NEPAL KHABAR 12:00 pm - 12:15 pm
SMS CLICK 12:15 pm - 01:30 am
NEPAL KHABAR 3:00 pm - 3:15 pm
HELLO BOLLEYWOOD 3:15 pm - 4:00 pm
BHANJYANG CHOUTARI 4:00 pm - 5:00 pm
TANAHUN SEROFERO 5:00 pm - 5:15 pm
SAMAYA SANDHARBHA 5:30 pm - 6:00 pm
NEPAL KHABAR 6:00 pm - 6:15 pm
SANGIT SAGAR 6:15 pm - 7:00 pm
TANAHUN KHABAR 7:00 pm - 7:30 pm
SAJHA KHABAR 7:30 pm - 8:00 pm
NEPAL DARPAN 8:00 pm - 8:30 pm
NEPALI SONGS 8:30 pm - 8:45 pm
BBC NEPALI SEWA 8:45 pm - 9:15 pm
NEPALI SONGS 9:15 pm - 10:00 pm
TANAHUN SEROFERO 10:00 pm - 10:15 pm
RADIO CLOSING 10:15 pm - 10:20 pm
INDRENI 01:30 am - 02:00 am
TANAHUN KHABAR 02:00 am - 02:15 am
INDRENI 02:15 am - 03:00 am
SUBHARAMBA 04:55 am - 05:00 am
BHAKTI SUDHA 05:00 am - 05:30 am
TANAHUN KHABAR 05:30 am - 06:00 am
KAYA KAIRAN 06:00 am - 06:30 am
NEPAL BANI 06:30 am - 07:00 am
TANAHUN SEROFERO 07:00 am - 07:15 am
BBC NEPALI SEWA 07:15 am - 07:30 am
NATIONAL SONGS 07:30 am - 08:00 am
RASHIFAL 08:00 am - 08:05 am
HAMRO BHAKA 08:05 am - 09:00 am
NEPAL KHABAR 09:00 am - 09:15 am
EXTRA ZONE 09:15 am - 10:00 am
TANAHUN KHABAR 10:00 am - 10:15 am
EXTRA ZONE 10:15 am - 11:00 am
FILMY KHABAR 11:00 am - 12:00 pm
NEPAL KHABAR 12:00 pm - 12:15 pm
HELLO BOLLEYWOOD 3:15 pm - 4:00 pm
BHANJYANG CHOUTARI 4:00 pm - 5:00 pm
TANAHUN SEROFERO 5:00 pm - 5:15 pm
SAMAYA SANDHARBHA 5:30 pm - 6:00 pm
NEPAL KHABAR 6:00 pm - 6:15 pm
SANGIT SAGAR 6:15 pm - 7:00 pm
TANAHUN KHABAR 7:00 pm - 7:30 pm
SAJHA KHABAR 7:30 pm - 8:00 pm
NEPAL DARPAN 8:00 pm - 8:30 pm
NEPALI SONGS 8:30 pm - 8:45 pm
BBC NEPALI SEWA 8:45 pm - 9:15 pm
NEPALI SONGS 9:15 pm - 10:00 pm
TANAHUN SEROFERO 10:00 pm - 10:15 pm
RADIO CLOSING 10:15 pm - 10:20 pm